Zabezpieczenie instalacji przeciwpożarowej przed zamarzaniem

Wodne instalacje przeciwpożarowe w nowych i modernizowanych budynkach najczęściej narażone są na zamarzanie gdy ich rury, hydranty lub tryskacze poprowadzone są na parkingach wielopoziomowych lub podziemnych. Niska temperatura szczególnie w najzimniejsze dni może skutecznie unieruchomić instalację przeciwpożarową a nie ma nic gorszego dla ekip ratowniczych i gaśniczych niż zamarznięte hydranty. Aby skutecznie zabezpieczyć rury przed zamarzaniem najlepiej zamontować na nich elektryczne kable grzewcze oraz założyć ocieplenie. Automatyka zadba o włącznie ogrzewania gdy temperatura rury spadnie poniżej nastawy.

Do zabezpieczenia instalacji przeciwpożarowej najlepsze są elektryczne przewody grzewcze samoregulujące – dzięki samoregulacji są one odporne na miejsce przegrzanie które może być spowodowane np. wadliwym montażem na rurze. W przypadku zwykłych kabli grzewczych każde skrzyżowanie się kabli lub brak zachowanego odstępu jest miejscem przyszłej awarii z powodu przegrzania. Kabel samoregulujący zmniejszy w tym miejscu swoją moc proporcjonalnie do temperatury. Do sterowania kablami należy użyć elektronicznych termostatów z czujnikami na kablu dzięki czemu czujnik taki montowany jest bezpośrednio na rurze pod izolacją. Dzięki temu mamy zachowaną precyzję pomiaru i ogrzewanie uruchomi się tylko wtedy gdy będzie to faktycznie konieczne.

ukladanie kabla na rurach

Moc kabla grzewczego na 1 metr rury waha się w granicach od 5 do 30W. Aby go wyznaczyć skorzystaj ze specjalnego kalkulatora mocy kabli grzewczych do rur. Dzięki temu nie musisz przepłacać kupując kabel dużej mocy.

Są to najważniejsze zasady. Kompletując instalację najlepiej porozmawiać z fachowcami w tej dziedzinie.

Ogrzewanie hydrantów i rurociągów Bydgoszcz: projekty, montaż, sterowanie